Deel deze pagina
Gesponsorde koppelingen
 

Bedrijfspsychologie

Ook arbeids- en organisatiepsychologie. Tak van de psychologie die het functioneren van mensen in productieve organisaties bestudeert. De nadruk kan daarbij zowel liggen op de individuele werknemer als op het functioneren van de organisatie als geheel. De bedrijfspsychologie houdt zich meestal bezig met toepassingsgericht onderzoek. Bijvoorbeeld hoe het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen of hoe de productiviteit verhoogd kan worden.


In de arbeidspsychologie wordt de relatie tussen werkkenmerken (bijvoorbeeld werkdruk, de mate waarin taakuitvoerders zelfstandig kunnen beslissen in hun werk, afwisseling) en welzijn en functioneren van werknemers onderzocht. Een onderdeel van de arbeidspsychologie dat momenteel sterk in opkomst is, is de psychologie van arbeid en gezondheid waarin specifiek wordt nagegaan hoe taakkenmerken de gezondheid (bijvoorbeeld stress en burn-out) van taakuitvoerders beïnvloeden.


 

Bedrijfscoaching

In de huidige economie volgen veranderingen elkaar snel op. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit van organisaties en de mensen die er werken. Een bedrijfscoach kan, als onafhankelijke gesprekspartner, managers en medewerkers ondersteunen bij het omgaan met deze veranderingen (en het stellen en realiseren van doelen)


In de organisatiepsychologie draait het om de relatie tussen de werknemer en diens sociale werkomgeving. Die omgeving kan de organisatie als geheel zijn, maar ook de afdeling waarop men werkt of de collega aan de andere kant van het bureau. Sociaal-psychologische theorievorming is in dit veld uitermate belangrijk; arbeidsorganisaties zijn een belangrijk toepassingsgebied van in de sociale psychologie verworven inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van teams en leiderschap.